Cursusafbeelding 21. Vakkundig en Efficient
Vakkundig, Efficiënt en Kostenbewust

  • Vakkundig werken - vakkennis - professioneel gedrag - meegroeien - nadenken als vakman
  • Werkplanning - werkplan - werkuren - planbord - werkvolgorde
  • Machinekeuze - vrachtwagen of kieper - brandstof besparen - het Nieuwe Draaien
  • Registratie - werkbon - digitale werkbon - KLIC - vervoersbewijs - transportbon grond

Cursusafbeelding 22. Kostenbewust werken
Vakkundig, Efficiënt en Kostenbewust

  • De kosten van een bedrijf - kostenbewust handelen - directe en indirecte kosten - kostprijs - kengetallen vergelijken
  • Machinekosten - kostenopbouw - vervangingswaarde - restwaarde - afschrijving - economische levensduur - rente - onderhoud en verzekering
  • Brandstofkosten
  • Arbeidskosten - toeslagen - verplaatsing - faalkosten - weerverlet - overhead - ziekteverzuim - indexering - normtijden - werkbare uren - keukentafelmethode
  • Materiaalkosten - levende en dode materialen - winstmarge - inkoopprijs - BTW
  • Kostprijsberekening - rendement - communicatie over kosten