Cursusafbeelding 03. Beoordeel de bodemkwaliteit
Bodem bemesting en teelt
 • Wat is bodemkwaliteit;
 • De bodemanalyse;
 • Bodemmonsters nemen;
 • Bodembeoordeling in het veld
Cursusafbeelding 04. Grondbewerking en bodemmaatregelen
Bodem bemesting en teelt
 • Effecten van grondbewerking;
 • Verdichting; Draagkracht; Verslemping;
 • Klimaatverandering en bodem;
 • Beregening en beschikbaarheid water
Cursusafbeelding 05. Meststoffen
Bodem bemesting en teelt
 • Meststoffen;
 • Organische stof;
 • Organische meststoffen;
 • Minerale meststoffen
Cursusafbeelding 06. Bemestingsanalyse en bemestingsplan
Bodem bemesting en teelt
 • Bemestingsanalyse;
 • Bemestingsplan;
 • Keuze voor soort meststof;
 • Europese afspraken, wetgeving
Cursusafbeelding 07. Toediening bemesting
Bodem bemesting en teelt
 • Toedienen vaste en vloeibare kunstmeststoffen;
 • Toedienen organische meststoffen;
 • Nieuwe technische ontwikkelingen;
 • Mesttransport
Cursusafbeelding 08. Zaaien en poten
Bodem bemesting en teelt
 • Zaai- of plantbed maken;
 • Het land klaarleggen;
 • Op tijd zaaien;
 • Zaaicombinaties
Cursusafbeelding 09. Vruchtopvolging
Bodem bemesting en teelt
 • De functie van vruchtopvolging;
 • Aaltjesbeheersing;
 • Resistente rassen;
 • Bedrijfshygiëne;
 • Groenbemesters tegen bodemziekten
Cursusafbeelding 10. Akkerbouwgewassen
Bodem bemesting en teelt
 • Consumptieaardappelen;
 • Suikerbieten;
 • Granen;
 • Snijmais;
 • Overige gewassen en groenbemesters
Cursusafbeelding 11. Grasland
Bodem bemesting en teelt
 • Graslandonderhoud;
 • Ruwvoerwinning;
 • Graslandverbetering;
 • Graslandvernieuwing
Cursusafbeelding 12. Afwijkingen in de teelt
Bodem bemesting en teelt
 • Oorzaken van afwijkingen;
 • Bodemziekten en -plagen voorkomen of bestrijden;
 • Gebrek aan voedingsstoffen;
 • Slechte vochthuishouding, verslemping
Cursusafbeelding 13. Onkruiden
Bodem bemesting en teelt
 • Effect van onkruiden;
 • Herkennen van onkruiden;
 • Bestrijding van onkruiden;
 • Grondbewerking en onkruiden
Cursusafbeelding Modules download shop
Bodem bemesting en teelt

Opleidingscentra die de modules willen opnemen in hun eigen leeromgeving kunnen toegang krijgen tot deze shop om de modules te downloaden.