Cursusafbeelding 14. Houding en communicatie
Houding en communicatie
  • Effectief communiceren op de werkvloer - eerste indruk - mobiele telefoon - omgangsregels - ruis - waarnemen en oordelen
  • Lichaamstaal - verbale en non-verbale communicatie - irritant gedrag - kleding - gebruik van de ruimte
  • Gesprekstechnieken - actief luisteren - LSD methode - samenvatten - slechte gewoontes - doorvragen - bellen
  • Feedback - positieve en negatieve feedback - communicatie als leidinggevende - ontvangen van klachten - slecht nieuws gesprek
  • Communiceren met publiek - omgaan met burgers - publiek informeren - sociale media
  • Vertrouwen - zelfvertrouwen - initiatief nemen - durven opkomen voor jezelf - cultuurverschillen