14. Houding en communicatie
Dick Klop

14. Houding en communicatie

  • Effectief communiceren op de werkvloer
  • Positieve indruk maken
  • Verbale en non/verbale communicatie
  • Gesprekstechnieken
  • Professioneel omgaan met collega’s en publiek