Welkom bij Groen Grond Infra.
In deze online module wordt in 8 modules de basiskennis van het Agrarisch Loonwerk uitgelegd, bedoeld voor studenten cultuurtechniek. Met korte films en oefenvragen.

Thema’s die worden behandeld:

  • Bodem, bemesting teelt en gewas
  • Inzet en bediening van landbouwmachines en -werktuigen
  • Techniek en onderhoud van machines
  • Veiligheid, regelgeving, milieu en kennis van de landbouwketen

Opbouw van de module:

  • In de module wordt theorie afgewisseld met oefenvragen en directe feedback.
  • Video’s waarin vakmensen de praktijk uitleggen.
  • Niveau mbo 3/4

Deze e-learning is ontwikkeld door AgriHolland/AHA-Leermiddelenbouwers in opdracht van de Bedrijfstakgroep Groen Grond Infra.

Aanmelden:
Studenten kunnen bij hun school informeren of er voor hen een account is aangemaakt.
Het is mogelijk om een account aan te vragen via info@aha-leermiddelenbouwers.nl

Indien u beschikt over een couponcode van een webshop kunt u deze hier rechts invoeren.  Coupon