Cursusafbeelding 15. De Mestketen
Mestketen
  • De waarde van mest - mest is waardevol - samenstelling - economische waarde - rol van mesttransporteur
  • Mestbeleid - ontstaan mestbeleid - derogatie - gebruiksnormen - dierproductierechten - mestverwerkingsplicht - fosfaatrechten - vervoer en opslag
  • Handelingen bij mesttransport - mestketen - procedure - vervoersbewijs VDM invullen - wegen - mestmonster
  • Trots op je sector - herken sjoemelen - wat zou jij doen in deze situaties - melden fraude
  • Certificering met KeurMest - gedragscode