Bodem, Bemesting, Teelt


13 modules met de belangrijkste kennis over Bodem, Bemesting en Teelt.

?

Krijg inzicht in bodemstructuur, organische stof, het belang van bodemleven, meststoffen, mestanalyse, grondbewerking, onkruiden en ziekten. Bekijk de 40 praktijkfilms met uitleg van vakmensen. Elke module heeft een afsluitende toets.

Houding en Communicatie


1 module over effectief communiceren op de werkvloer.


?

Leer effectiever communiceren op de werkvloer! Hoe maak je een positieve indruk? Hoe ga je professioneel om met collega’s en publiek? Hoe voer je lastige gesprekken? In deze module krijg je tips en zie je in filmpjes wat je met je houding en woorden communiceert.

De Mestketen


1 module over mesttransport en eerlijk gedrag in de mesthandel.

?

Leer hoe de mestketen in elkaar zit. Met uitleg van het mestbeleid, het invullen van een vervoersbewijs en uitvoering van mesttransport in 20 praktijkfilms. Bekijk hoe je trots kunt zijn op je werk.

Deze module is gratis toegankelijk en heeft een afsluitende toets.

Techniek en Onderhoud


5 modules over werking en onderhoud van machines en werktuigen.

?

Krijg basiskennis van techniek en onderhoud van machines en werktuigen. Welke storingen kun je zelf repareren? Elke module heeft een afsluitende toets.

Vakkundig, Efficiënt en Kostenbewust werken


3 modules over werkplanning en registratie, kosten

?

Word je bewust van de kosten van je werk en het belang van planning en registratie, kostprijsberekening, contracten en kwaliteit. Met 20 praktijkfilms. Elke module heeft een afsluitende toets.