Bodem, Bemesting, Teelt


13 modules met de belangrijkste kennis over Bodem, Bemesting en Teelt.

Krijg inzicht in bodemstructuur, organische stof, het belang van bodemleven, meststoffen, mestanalyse, grondbewerking, onkruiden en ziekten. Bekijk de 40 praktijkfilms met uitleg van vakmensen. Elke module heeft een afsluitende toets.

Houding en Communicatie


1 module over effectief communiceren op de werkvloer.

Leer een positieve indruk maken en professioneel omgaan met collega’s en publiek. Met interactieve films en een afsluitende toets. De module is zowel inzetbaar bij lessen Nederlands als bij vakgerichte lessen.

De Mestketen


1 module over mesttransport en eerlijk gedrag in de mesthandel.

Leer hoe de mestketen in elkaar zit. Met uitleg van het mestbeleid, het invullen van een vervoersbewijs en uitvoering van mesttransport in 20 praktijkfilms. Bekijk hoe je trots kunt zijn op je werk.

Deze module is gratis toegankelijk en heeft een afsluitende toets.