Cursusafbeelding 28. Materialenkennis - Dode materialen
Materialenkennis

  • Verhardingsmaterialen - stenen - tegels - opsluitbanden - rijplaten - halfverharding
  • Bestrating aanleggen - uitzetten - cunet - berekenen zand - soorten zand - fundering - wegprofielen - steenverbanden - straatmeubilair
  • Riolering en drainage - riool - infiltratie - materialen - kolken - putten - aanleg
  • Hout - soorten hout - sterkte - duurzaam hout - FSC PEFC - verduurzaming
  • Beschoeiingen - palen - verankeren - schotten damwanden - plasberm

Cursusafbeelding 29. Materialenkennis - Levende materialen
Materialenkennis

  • Herkennen van planten - plantenlijst - inheems - invasieve soorten
  • Omgevingswet - kapvergunning - Wet Natuurbescherming - gedragscode
  • Aanplant van bomen en struiken - plantmateriaal - planttijd - plantgat - boompaal - mycorrhiza - beluchting - hagen - bosplantsoen
  • Gras en kunstgras - grassoorten - grasmengsels - zaaien - herkennen
  • Grond - aanvulgrond - bomengrond