Cursusafbeelding Grond en bagger
Grond en Bagger
  • De praktijk van grond en bagger
  • Regelgeving - BBK - melden - grond samenvoegen - grond splitsen - bagger - bevoegd gezag - handhaving - PFAS
  • Melden van grondstromen - transport
  • Voorbeeldsituaties en stroomschema - wanneer moet je melden
  • Kwaliteitsbeoordeling en grondanalyse - milieuhygiënische verklaring - partijkeuring - bodemkwaliteitskaart
  • Grondbank, certificering - opslag van grond - depot
  • Verontreinigde grond - afval - sanering, reststoffen
  • Andere wetgeving - afvalstoffenwet  - besluit activiteiten leefomgeving